پزشکی

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده امیر دیبایی
  • ناشر دفتر نشر معارف
  • سال چاپ 1386
  • شماره چاپ دوم
  • شابک 964-7030-25-0
کتاب با اشاره به اهمیت اخلاق پزشکی در عصر حاضر آغاز شده, در پی آن, خصوصیات و ویژگی‌های 'پزشک 'از منظر دین اسلام بیان می‌شود, افزون بر آن, برخی خصوصیات و ویژگی‌های حرفه پزشکی معرفی می‌گردد .بخش بعدی کتاب به شرح آداب تعلیم و تعلم در حرفه پزشکی و نکاتی در باب پژوهش‌های پزشکی اختصاص دارد .در صفحات پایانی, قوانین و مقررات مربوط به جرایم, و تخلفات پزشکی نیز مجازات‌های مربوط به آن درج گردیده, همچنین آرای فقها درباره پاره‌ای…

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده علی محمدی
  • ناشر دفتر نشر معارف
  • سال چاپ 1387
  • شماره چاپ اول
  • شابک 978-964-531-095-8
يشرفت علم جديد و استفاده از تكنولوژي هاي نوين چه نظري و چه تجربي هموار مورد حمله و مخالفت رهبران كليسا و ادبيات شبه ديني غربي بوده است و چون مطالعه علم و تكنولوژي و كاربرد آن توسط راهبران كليسا با تعصبات افراطي شبه مذهبي همراه بوده پيوسته عكسل العمل شديد ايجاد كرده است بدين گونه كه اينك در آغاز هر از سوي تمام پديد ها بودن توجه مورد خالق و مذهب توجيه مي شود. درك مفاهيم رابطه تكنولوژي بيولوژي…

حامیان ما

وزارت فرهنگ و ارشاد موسسه رواق حکمت

وزارت فرهنگ و ارشاد

وزارت فرهنگ و ارشاد

وزارت فرهنگ و ارشاد

ادامه

موسسه رواق حکمت

موسسه رواق حکمت

موسسه رواق حکمت

ادامه