اقتصاد

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده مهدی هادوی تهرانی
  • ناشر خانه خرد
  • سال چاپ 1388
  • شماره چاپ اول
  • شابک 978-964-5809-27-8
کتاب «ساختار کلی نظام اقتصادی اسلام در قرآن» به قلم استاد مهدی هادوی تهرانی منتشر شد. ضرورت یافتن نظریه‌ای راهنما که بتواند همه حقایق اسلام را در یک کل منطقی تبیین و سامان دهد، باعث شد تا «نظریه اندیشه مدون در اسلام» توسط استاد مهدی هادوی تهرانی مطرح شود. کتاب حاضر به آیات قرآنی در حوزه اقتصاد اسلامی نظر دارد. از این رو، در حالی که برای محققان اقتصاد اسلامی یک منبع مناسب است، برای دانش‌پ‍ژوهان قرآنی می‌تواند به عنوان…

حامیان ما

وزارت فرهنگ و ارشاد موسسه رواق حکمت

وزارت فرهنگ و ارشاد

وزارت فرهنگ و ارشاد

وزارت فرهنگ و ارشاد

ادامه

موسسه رواق حکمت

موسسه رواق حکمت

موسسه رواق حکمت

ادامه