جامعه شناسی

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده عبدالحسین خسروپناه دزفولی
  • ناشر دفتر نشر معارف
  • سال چاپ 1390
  • شماره چاپ چهارم
  • شابک 978-964-8523-65-2
نویسنده در این مجموعه تلاش می‌کند در دو بخش و هفت فصل،علل و عوامل عقب‌ماندگی،آسیبهای‌ دینی انقلاب اسلامی،آسیبهای دین‌پژوهی معاصر و نیز آسیبهای‌ جنبش نرم‌افزاری تولید علم را بحث کند. در این کتاب علل انحراف مسلمین را عامل تفرقه و تجزیه گرایی، صفت ریشه های اعتقادی و دین گرایی ورود فرهنگ بیگانگان بی اعتنایی به منابع دینی، دنیا زدگی، صفت مراکز دینی و ... می دادند. در قسمت بعدی کتاب، دیدگاه ملی اندیشمندان اسلامی همچون امام خمینی (ره) مقام معظم…

اطلاعات تکميلي

  • نویسنده جابر دانش
  • ناشر دفتر نشر معارف
  • سال چاپ 1386
  • شماره چاپ اول
  • شابک 964-8523-53-3
در كتاب حاضر، مولف روابط بین وجوه اقتصادی و غیر اقتصادی زندگی اجتماعی و چگونگی تاثیر هر كدام بر دیگری را بیان می‌كند .وی از این مباحث به مثابه ((جامعه شناسی اقتصاد)) یاد كرده، بر آن است نشان دهد قوانین مختلف اقتصادی چگونه و در چه موقعیتی به مرحله اجرا در می‌آید.

حامیان ما

وزارت فرهنگ و ارشاد موسسه رواق حکمت

وزارت فرهنگ و ارشاد

وزارت فرهنگ و ارشاد

وزارت فرهنگ و ارشاد

ادامه

موسسه رواق حکمت

موسسه رواق حکمت

موسسه رواق حکمت

ادامه